...
_____ moje buty najpierw pachna Mediolanem, Rzymem, Barcelona, Prowansja, a potem moimi marzeniami ...
/Janusz L Wisniewski/


_____my shoes first smell of Milan, Rome, Barcelona, ​​Provence, and then my dreams... 
/Janusz L Wisniewski/