...
_____ 'Przyjaźń w wersji 2.0 (...) Bo milość chyba nie ma kolejnych wersji?'... 
/Janusz L Wiśniewski/

_____ 'Friendship version 2.0 (...) Because love probably doesn't have any other versions?'...
/Janusz L Wisniewski/


thebookmarkseries